Úlohy o pronásledování: základní modely a jejich analýza

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá sestavením modelů a analýzou základních úloh o pronásledování. Konkrétně je zde obsažena Perraultova úloha, Bouguerova úloha, Hathawayova úloha, úloha o hlemýždi na popruhu a Baileyho úloha. Všechny úlohy jsou opatřeny analytickým nebo numerickým řešením, včetně kvalitativní analýzy.
This thesis is focused on creation of mathematical models and analysis of basic pursuit problems. In particular, the Perrault's problem, the Bouguer's problem, the Hathaway’s problem, the snail–racehorse problem and the Bailey's problem are involved. Each of the problems is solved analytically or numerically, including qualitative analysis.
Description
Citation
NEUGEBAUER, T. Úlohy o pronásledování: základní modely a jejich analýza [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Tomášek, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Irena Hlavičková, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jiří Tomáš, Dr. (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Student odprezentoval komisi svou závěrečnou práci na téma Úlohy o pronásledování: základní modely a jejich analýza. Otázky oponenta prof. Mgr. Pavla Řeháka, Ph.D. (modifikace Bouguerovy úlohy na nekonstantní rychlosti, odvození vztahu 5.2.1) zodpověděl k oponentově spokojenosti. Na další otázky komise autor odpověděl výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO