Optimalizace zdanění právnické osoby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou dane z príjmu právnických osôb, legálnymi možnými postupmi vedúcimi k zníženiu daňovej povinnosti vybranej obchodnej spoločnosti. V teoretickej časti sa nachádza právna úprava zdanenia právnických osôb, základné termíny používajúce sa vo vzťahu k stanoveniu daňovej povinnosti právnickej osoby. V návrhovej časti sa nachádza aplikácia teoretických poznatkov na objasnenie mojich vlastných návrhov optimalizácie daňovej povinnosti vybranej obchodnej spoločnosti.
This bachelor thesis deals with the analysis of corporate income tax, the possible legal processes leading to a reduction of the tax liability of selected company. The theoretical part contains the legal regulation of corporate taxation, the basic terms used in relation to determining the tax liability of a legal entity. The suggestion part contains the application of theoretical knowledge to clarify my own suggestion for optimizing the tax liability of the selected corporate.
Description
Citation
ÁBELOVÁ, Z. Optimalizace zdanění právnické osoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2021-06-21
Defence
otázky vedoucího - Ing. Pavel Svirák, Dr. - zodpovězeno otázky oponenta - JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. - zodpovězeno otázka Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA - zodpovězeno otázka Mgr. Helena Musilová - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO