Zdanění příjmů právnických osob

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou daně z příjmů právnických osob. Cílem práce je snížení daňové povinnosti vybrané právnické osoby. První kapitola obsahuje teoretická východiska, která budou využita v praktické části. Druhá kapitola obsahuje představení zvolené společnosti a její analýzu. Ve třetí kapitole jsou uvedeny návrhy možností daňové optimalizace.
This bachelor thesis deals with the issue of corporate income tax. The aim of the thesis is to reduce the tax of a chosen legal entity. The first chapter deals with the theory that is needed for elaboration of the practical part of this thesis. The second chapter is about the chosen company and contains analysis of the company. The third chapter states suggestions of tax optimalization options.
Description
Citation
PANČUŠKOVÁ, K. Zdanění příjmů právnických osob [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Michala Strnadová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-21
Defence
JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D.: Proč jste neřešila zavedení stravenkového paušálu? Má podnik finance na zavedení příspěvku na penzijní připojištení? Odpovězeno. prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.: Řešila jste dopady Vašich návrhů na CF podniku? Čím se podnik zabývá? Jaký má podnik výsledek hopodaření a jaký je jeho obrat? Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO