Wellness Hotel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu Wellness hotelu umístěnou v obci Lipno nad Vltavou. Objekt je navržen jako nepodsklepený se třemi nadzemními podlažími. Vizuálně je rozdělen na vícero části. V prvním nadzemním podlaží se nachází dvě provozní části – wellness a restaurace. V druhém a třetím nadzemním podlaží se nachází prostory pro dočasní ubytování hostí. Základy stavby jsou betonové a železobetonové. Nosné, obvodové a dělící stěny jsou navrženy z pórobetonových a vápenopískových tvárnic. Stropní konstrukce jsou železobetonové. Zastřešení prvního nadzemního patra je provedeno jako plochá vegetační střecha. Hlavní recepce je zastřešena šikmou střechou a třetí nadzemní podlaží třemi na sebe navazujícími šikmými střechami. Této střechy jsou tvořeny systémem z pórobetonových střešních dílců a vodu-odvádějící vrstvou z falcované plechové krytiny. Objekt je zateplen zateplovacím systémem ETICS. Část fasády tvoří fasádní obkladové pásky a část omítka světlé barvy.
The subject of the diploma thesis is to elaborate the project documentation of a newbuilt wellness hotel located in the village of Lipno nad Vltavou. The building is designed as a non-basement one with three floors. It is visually divided into several parts. On the first floor there are two operational parts – a wellness and a restaurant. On the second and third floor there are small apartments for temporary guests' accommodation. The building foundations are made of concrete and reinforced concrete. The load-bearing structure is made of aerated concrete blocks and sand-lime blocks. The ceiling structures are made of cast-in-place reinforced concrete. The roof of the first floor is designed as a one-layer flat extensive green roof. The roofing of a main reception is designed by a sloping roof and the third floor as three adjoining sloping roofs. These roofs are formed by a system of aerated concrete roof panels and a water-dissipating layer of folded sheet metal. The building is insulated with an external thermal insulation composite system (ETICS). The part of the facade consist of facade cladding strips and part of the render of light color.
Description
Citation
KAŠPÁROVÁ, D. Wellness Hotel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
prof. Ing. Karel Tuza, CSc. - předseda, doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tomáš Žajdlík - tajemník, Ing. David Průša - tajemník, Ing. Dagmar Donaťáková - člen, Ing. Markéta Sedláková, Ph.D. - člen, Ing. arch. Luboš Eliáš - člen, Ing. Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. - člen, Ing. Martin Zlámal, Ph.D. - člen, Ing. Bohuslav Brukner - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka představila svoji závěrečnou práci na téma "Wellness Hotel." V prezentaci byla představena lokalita objektu, dispozice jednotlivých podlaží a konstrukční řešení objektu včetně použitých materiálů.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO