Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2018

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně
Abstract
Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2018 je předkládána v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Byla vypracována podle rámcové osnovy o činnosti vysoké školy za rok 2018, kterou vydalo MŠMT. Dokument se dělí na textovou a tabulkovou část, která má pevně danou strukturu dle rámcové osnovy. Naopak úvodní část je dle pokynů MŠMT zcela v gesci vysoké školy a předkládá informace nad rámec požadované osnovy. Výroční zpráva o činnosti poskytuje údaje a podstatné výsledky všech činností souvisejících s působením Vysokého učení technického v Brně v rámci českého i mezinárodního vysokého školství a nabízí široké veřejnosti přehled významných vědecko-výzkumných aktivit. Výroční zpráva byla schválena Akademickým senátem VUT dne 14. května 2019.
Description
Keywords
Document type
Document version
Publishers's version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně
DOI
Citace PRO