Porous-alumina-assisted formation of 3-D nanostructured niobium oxide films for advanced sensing applications

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-06-07
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
Here we synthesize a 3-D metal/oxide/metal nanostructured film that merges the benefits of advanced nanocomposite inorganic materials with the flexibility of nonlithographic electrochemical technologies based on so-called porous-anodic-alumina-assisted anodizing of a refractory metal and the point electrodeposition of noble metals. The film is composed of a thin niobium oxide layer with spatially-ordered upright-standing niobium oxide nanocolumns, assembled between the two parallel electrodes, which work as long aspect ratio semiconducting nanochannels whose resistivity is greatly impacted by chemisorption reactions when a gas interacts with the film. A laboratory gas sensor employing the film, assembled on a standard TO-8 Metal Can Package, shows superior characteristics for H2 and especially C2H5OH detection. © 2015 The Authors. Published by Elsevier Ltd.
Zde syntézu 3-D kov / oxid / kov nanostrukturní film, který slučuje výhody pokročilé nanokompozitních anorganické materiály s flexibilitou nonlithographic elektrochemických technologií založených na tzv porézní-anodický-oxidu hlinitého za pomoci eloxování žáruvzdorného kovu a bodem elektrolytické ušlechtilých kovů. Film se skládá z niobového oxidu tenké vrstvě s prostorově uspořádaných nanocolumns oxid niobu vzpřímené stojící, sestavených mezi dvěma rovnoběžnými elektrodami, které pracují tak dlouho, poměr stran polovodivých nanochannels, jejichž odpor je do značné míry ovlivněna chemisorpce reakcemi, když plyn interaguje s film. Snímač laboratoř využívající plyn film, sestavený na standardní TO-8 Metal Can balíčku, ukazuje vynikající vlastnosti pro H2 a zejména C2H5OH detekci. © 2015 autorů. Vydalo Elsevier Ltd. (strojově přeloženo)
Description
Citation
Procedia Engineering. 2015, vol. 120, issue 1, p. 435-438.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815023231
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO