Analysis of Construction Auctions Data in Slovak Public Procurement

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-12-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Hindawi
Altmetrics
Abstract
The requirement for efficient public spending leads contracting authorities to use electronic reverse auctions (e-RA), a tool that allows achieving financial savings. In this study, we aim to explore the relationships between the different acting e-RA variables and to check for predictive models in order to infer on the savings amount in construction public procurement. Data on real construction auctions in Slovakia were statistically analysed by means of graphics tools, multiple regression analysis, test, and statistics for measuring the association between categorical variables. The results revealed that one should take the type of contract into account when considering the use of e-RA. This research provides several implications for purchasing practitioners in the area of construction procurement, especially with regard to the level of competition in the auction and estimation of savings potential. Presented findings aid managerial decision-making process of e-RA adoption. At the end, recommended future research directions in the investigated area are outlined.
Požadavek na efektivitu veřejných výdajů vede zadavatele k používání elektronických reverzních aukcí (e-RA), nástroje, který umožňuje dosahovat finančních úspor. V této studii jsou zkoumány vztahy mezi různými aukčními proměnnými s cílem navrhnout prediktivní modely odvozování finančních úspor u veřejných zakázek ve stavebnictví. Data o skutečných aukcích ve slovenském stavebnictví byla statisticky analyzována z použitím grafických nástrojů, vícenásobné regresní analýzy, testu a statistik pro měření vztahu mezi kategoriálními proměnnými. Výsledky ukázaly, že je třeba vzít v úvahu předmět nákupu při zvažování použití e-RA. Tento výzkum přináší několik důsledků pro odborníky v oblasti zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví, zejména pokud jde o úroveň konkurence v aukci a o odhad potenciálu úspory. Prezentovaná zjištění usnadňují manažerské rozhodování o přijetí e-RA. Na závěr jsou uvedeny doporučené budoucí směry výzkumu ve zkoumané oblasti.
Description
Citation
Advances in Civil Engineering. 2018, vol. 2018, issue 1, p. 1-13.
https://www.hindawi.com/journals/ace/2018/9036340/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO