Vliv prostředí na dynamické vlastnosti jednoduchých součástí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Vplyvom prostredia sa menia dynamické vlastnosti telesa. Táto práca sa zapodieva expe-rimentálnym preukázaním tohto javu. Cieľom je určenie vlastných frekvencií voľne visiaceho telesa budeného rázom na vzduchu a vo vode a ich vzájomné porovnanie. Skúmané teleso je rúra, ktorá bola v rámci experimentu skracovaná. V práci je tiež pozorovaný vplyv zmeny geometrie na vlastné frekvencie a vlastné tvary telesa. Výsledky experimentálnej modálnej analýzy sú porovnané s výpočtom vykonaným v softvéri ANSYS.
The dynamic characteristics of the object are influenced by the changes of the envi-ronment. The objective of this report is to examine how the changes of the environment influ-ence the dynamic characteristics of the object. The main aim is to compare the natural fre-quencies of the object when suspended and then actuated when being surrounded by air and submerged in water. The object in question is a cylindrical pipe, which was gradually short-ened during the experiment. These changes in size also affected the natural frequencies and the mode shape, which is discussed as well. The results of the experimental modal analysis are compared to calculations run in ANSYS software.
Description
Citation
NOVÁKOVÁ, S. Vliv prostředí na dynamické vlastnosti jednoduchých součástí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen) Ing. Roman Klas, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Studentka začala ohajobu krátkou prezentací své bakalářské práce. Následně vedoucí a oponent přečetli své posudky, po kterých studentka reagovala na dotazy oponenta. Odpovědi vedly ke spokojenosti komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO