Výroba a zpracování trubek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá rozborem jednotlivých metod využívaných při výrobě bezešvých a švových ocelových trubek. Jedná se o literární studii, která popisuje podstatu jednotlivých přístupů výroby, jejich srovnání a použití na domácím trhu. Konkrétně popisuje bezešvé trubky produkované odstředivým litím a metodou tváření, jež je dále dělí na válcování, protahování, lisování a tažení, a švové, vyráběné z plechů a pásů, které jsou zformovány do tvaru trubky a svařeny příslušnou metodou spadající pod kategorii tavného nebo tlakového svařování.
This thesis presents the analysis of individual methods used in the production of seamless and seam steel pipes. It is a literature review that describes the essence of individual approaches to production, their comparison and use in the domestic market. In particular, it describes seamless tubes produced by centrifugal casting and a forming method which further divides them into rolling, pressing and drawing, and seams, made of sheets and strips, which are formed into a tube shape and welded by an appropriate method falling under the category of fusion or pressure welding.
Description
Citation
RYTÍŘ, M. Výroba a zpracování trubek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (předseda) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Císařová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Řiháček, Ph.D. (člen) Ing. Mojmír Vaněk, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-14
Defence
Student prezentoval komisi svou závěrečnou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Jaké trubky použijete pro vysokotlaké aplikace? (Položenou otázky student zodpověděl) 2. Jaký je rozdíl mezi bramou, sochorem a blokem? (Položenou otázky student zodpověděl) 3. Jak se upravuje výronek u svařovaných trubek? (Položenou otázky student zodpověděl) 4. Jaké tloušťky stěny můžete vyrobit odstředivým litím? (Položenou otázky student částečně zodpověděl)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO