Vlastnosti limity reálné funkce jedné reálné proměnné

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá zkoumáním vlastností limity reálné funkce jedné reálné proměnné. Vlastnosti jsou zpracovány do vět a následně dokázány. Význam těchto vět je ukázán na konkrétních příkladech limit. Důkladné rozebrání vlastností limit nám pomůže pochopit, jak se limity chovají a jak je můžeme řešit.
This thesis analyzes properties of limit of real function of a single real variable. The properties are formulated into theorems and these theorems are then proved. Their meaning is shown by examples of limit. Analyzing the properties of limit will help us to understand how limits behave and how we can deal with them.
Description
Citation
ŠVANDOVÁ, L. Vlastnosti limity reálné funkce jedné reálné proměnné [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Tomášek, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Irena Hlavičková, Ph.D. (člen) Mgr. Aleš Návrat, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jiří Klaška, Dr. (člen)
Date of acceptance
2020-07-14
Defence
Studentka seznámila komisi s bakalářskou prací a reagovala na připomínky oponenta bakalářské práce. Oponent byl přítomen u obhajoby. Komise nepoložila studentce další otázky k bakalářské práci, jenom poznámku. Poznámka prof. Čermáka: V definici 2.21. je limita posloupnosti e. Ale není tam zaručena její existence.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO