Systém pro sběr a analýzu kurzů kryptoměn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Táto bakalárska práca je zameraná na kryptomeny, kryptomenové zmenárne a spôsoby cenotvorby na nich. Cieľom tohoto projektu je zber aktuálnych a historických dát o zmenárenských kurzoch, z dostupných zdrojov, zameraných na kryptomeny a Fiat peniaze. Zozbierané dáta su uložené v štruktúrovanej databáze s ohľadom na efektivitu a správu pamate. Navrhovaný systém, ktorý je schopný popísané dáta zozbierať, poskytuje všetky dostupné informácie vo forme REST API alebo webovej aplikácie a je nasadený v docker kontajneri. Validitu takéhoto systému som odtestoval výkonnostným testovaním modulu zodpovedného za zbieranie dát a implementovaním jednotkových testov pre každú časť systému.
This Bachelor's thesis is focused on cryptocurrencies, cryptocurrency exchanges and pricing principles on each of them. The goal of this project is to collect actual and historical data about cryptocurrency and Fiat money exchange rates from available resources. The data are collected and transformed into a structured database at regular intervals with a focus on effectivity and memory management. The proposed system which is capable of gathering such data is providing all collected information in the form of REST API or web application and deployed in Docker container image. The system validity is tested with performance measurement of the data-collecting subsystem and implementing several unit-tests for each part of the system.
Description
Citation
ČALÁDI, F. Systém pro sběr a analýzu kurzů kryptoměn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) Ing. Michal Hradiš, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-10
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Osvětlete, proč jste se rozhodl použít systémových/integračních testů místo jednotkových. V teoretické části zmiňujete jako jednu z výhod Laravel jeho ORM/DAL, ale následně v benchmarcích ukazujete, že její použití není vzhledem k výkonnostním požadavkům vhodné a preferujete tedy RAW SQL. Objasněte, kdy je ten či onen typ přístupu je vhodný.  Bývá standardem, že kontejnerizovaný software nevyžaduje ruční inicializaci. Proč jste se rozhodl vyžadovat po uživateli ruční spuštění entrypoint.sh v nastartovaném kontejneru? 
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO