Chladící jednotka pro projekt Barman

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem diplomové práce sestrojení chladící jednotky, která se stane součástí projektu Barman. Práce popisuje proces od definice požadavků, přes návrh řešení, výběr komponentů, vytvoření podkladu v podobě procesního schématu, 3D modelu a v poslední čísti samotnou stavbu, včetně popisu problémů a jejich řešení. Druhá část práce se zabývá návrhem modelu jednotky a následně simulací chladícího procesu. Model byl v práci použit dvěma způsoby. Prvním jako simulace reálného procesu a ve druhém jako model pro regulaci, který predikuje vývoj v chladících okruzích. Poslední částí práce je vytvoření SW vybavení z hlediska regulace. Regulátor pro svou funkci využívá výsledků z modelu a zároveň je vybaven souborem pravidel. Ovládání a regulace systému bylo testováno na soustavě tvořené modelem, který simuloval reálný proces a zhodnocení výsledků je závěrem této práce.
The aim of this master’s thesis was to create cooling unit which will became part of project Barman. Thesis describe process from definition of requirements, proposal, selection of components, PI and D diagram and in the last chapter the construction work. In the second part describe design of cooling unit’s model and simulation of cooling process. The last part of the thesis is describing software of the cooling unit and tis results.
Description
Citation
KUPKA, O. Chladící jednotka pro projekt Barman [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-18
Defence
Student obhájil diplomovou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy reagoval na dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO