Inteligentní programovatelné razítko na bázi inkoustového tisku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem a fyzickou realizací inteligentního, elektronicky programovatelného razítka na bázi inkoustového tisku. Razítko ve smyslu malé přenosné tiskárny umožní tisknout libovolný jednoduchý text a je schopno nahradit běžná kancelářská razítka za cílem redukovat náklady na pořízení běžných razítek a jejich počet. V práci je zkoumána technologie inkoustového tisku a principy řízení tiskových hlav. Na základě zjištěných poznatků je navržený koncept. Důležitou součástí práce je fyzická realizace prototypu, který je vytvořen na základě konceptu.
This thesis deals with a concept and physical prototype of an intelligent, electronically programmable stamp, based on inkjet print. The stamp is basically a small inkjet printer. The stamp can print a simple custom text and is meant to replace regular office stamps. The benefit of the proposed stamp should include cost reduction and need for multiple stamps. The theoretical concept is followed by a prototype, which is an essential part of this work.
Description
Citation
CRHA, A. Inteligentní programovatelné razítko na bázi inkoustového tisku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačové a vestavěné systémy
Comittee
prof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen) prof. Ing. Karel Vlček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: V práci je uvedeno, že předložené zařízení by mohlo být v budoucnu upraveno pro tisk bitmapy: Máte představu o tom, jak, případně s jakými úpravami by bylo možno dosáhnout uspokojivého soutisku jednotlivých řádků bitmapy?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO