Návrh změny organizační kultury ve společnosti AGRAL, zemědělská technika, a.s.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem diplomové práce je organizační kultura a její vliv na efektivnost společnosti. Cílem práce je analyzovat obsah stávající organizační kultury vybrané firmy, zhodnotit jej ve vztahu ke společnosti a navrhnout taková řešení, která by přispěla ke zlepšení efektivnosti.
The master´s thesis deals with subject of organizational culture, its effect on efficiency of the company and its transformation. The aim of this dissertation is to analyze the content of the current organizational culture of the chosen company, to evaluate it in relation to the company and to propose solutions, which would be contributive to overall efficiency.
Description
Citation
KUPČÍK, R. Návrh změny organizační kultury ve společnosti AGRAL, zemědělská technika, a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Pavelková Drahomíra, Dr. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO