Nástroj pro správu dokumentů v managementu projektů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá systémy na elektronickou správu dokumentů (EDMS) z perspektivy vybraných znalostních oblastí procesů v projektovém řízení. Cílem této práce bylo na základě vhodně vybraného EDM modelu vytvořit vlastní EDM systém, který by napomáhal v managování dokumentů, které vznikají během procesů řízení ve vybraných oblastech projektového řízení (kvalita, lidské zdroje a komunikace v rámci projektu) s možností rozšíření na další znalostní oblasti.
This work deals with electronic document management systems (EDMS) from the perspective of selected knowledge areas of project management processes. The aim of this thesis was to create an EDM system based on an appropriately selected EDM model, which would assist in the management of documents that arise during management processes in selected areas of project management (quality, human resources and communication within the project) with the possibility of extending to other knowledge areas.
Description
Citation
GAVRYLIUK, O. Nástroj pro správu dokumentů v managementu projektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management a informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (místopředseda) Ing. David Bařina, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Milan Češka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Doc. Ing. Ivan Polášek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-17
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Jak je zajištěna synchronizace dat, když více uživatelů současně editují stejný dokument.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO