CRM systém s inteligentní tvorbou webových stránek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem teto bakalářské práce je návrh a implementace CRM systému za účelem získávání požadavků pro automatické vytvoření internetových stránek online pomocí CMS skládajícího z modulů. Získání požadavků je udělané formou editovatelného dotazníku a je doplněno o nabízení relevantních modulů pomocí asociačních pravidel, vygenerovaných algoritmem Apriori. Systém je implementován v jazyce PHP pomocí rámce Nette.
The goal of this bachelor thesis is to design and consequently implement a CRM system in order to obtain the requests for automatic construction of webpages by means of CMS, which consists of modules. Obtaining of the requests has the form of an editable questionnaire and is extented to the supply of relevant modules using the associative rules generated by the Apriori algorithm. The system is implemented by using PHP language and the Nette framework.
Description
Citation
NESMELOVA, A. CRM systém s inteligentní tvorbou webových stránek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Fusek, Ph.D. (člen) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) Ing. Bohuslav Křena, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Byli v lidech zahrnutých v testování rovněž i lidi, kteří ve firmě nepracují, příp. které profese? Jak probíhalo výsledné testování aplikace mezi uživateli?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO