Studie odbočky a výhybny Bělotín

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
The bachelor's thesis is focused on design of the separated level connection of the High speed line Prerov - Ostrava to the conventional line Prerov - Ostrava near Hranice na Morave station (connected from the Ostrava side). The thesis should include the track geometry design of the conventional line and design of the Belotin Junction, consisting of two overtaking tracks, each one for one of the directions.
Bakalárska práca sa zaoberá mimoúrovňovým napojením novo navrhnutej VRT Přerov - Ostrava do koridoru pred železničnou stanicou Hranice na Moravě (v smere od Ostravy). Práca obsahuje návrh geometrických parametrov koľaje dotknutej časti koridorovej trati a navrhnutie výhybne Bělotín. Vo výhybne Bělotín budú dve predjazdné koľaje, jedna pre každý smer.
Description
Citation
PIRUŠ, E. Studie odbočky a výhybny Bělotín [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. - předseda, Ing. Leopold Hudeček, Ph.D. - místopředseda, Ing. Erik Dušek - tajemník, Ing. Klaudie Novotná - člen, Ing. Richard Svoboda, Ph.D. - člen, Ing. Radim Wrana - člen, doc. Ing. Vladislav Horák, CSc. - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Erik Piruš seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Studie odbočky a výhybny Bělotín~ reagoval výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO