Zaměření a vyhotovení účelové mapy velkého měřítka na území města Brna

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zaměřením polohopisu a výškopisu parku Sady Národního odboje a přilehlého bloku se šesti panelovými domy v Brně. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Výsledkem je účelová mapa vyhotovená ve 3. třídě přesnosti dle ČSN 01 3410 a ČSN 01 3411 v měřítku 1:500.
The bachelor thesis deals with the planimetry and altimetry of the Park of the National Resistance and adjacent block with six panel houses in Brno. The bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. The result is a purpose map prepared in the 3rd class of accuracy according to ČSN 01 3410 and ČSN 01 3411 in the scale of 1: 500.
Description
Citation
POLÁCHOVÁ, M. Zaměření a vyhotovení účelové mapy velkého měřítka na území města Brna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Comittee
doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc. - předseda, Ing. Radim Kratochvíl, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tomáš Volařík, Ph.D. - tajemník, Ing. Ladislav Bárta, Ph.D. - člen, Ing. Stanislav Šimek - člen, Ing. Milan Kuruc - člen, Ing. Karel Svoboda - člen, Ing. Sylva Beránková - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Monika Poláchová seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Zaměření a vyhotovení účelové mapy velkého měřítka na území města Brna~ reagovala uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO