Návrh strategie jakosti u společnosti B-projekting,spol.s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním formulovaným VUT Brno FP z 19/2007. Na základě analýzy současného stavu u B –projekting, spol. s.r.o., Zlín, s využitím nejnovějších poznatků, trendů, zkušeností a požadavků zákazníků a firemní praxe je navržena strategie společnosti zohledňující hlavní proudy a trendy v oblasti QMS/EMS a HSMS. Tato strategie řeší především otázky spojené se zavedením a certifikací systému BOZP a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001:1999, systém řízení bezpečnosti informací a koncepci integrovaného systému přípravy a realizace projektů.
The graduation theses are elaborated in compliance with the assignment formulated by the VUT Brno FP from 19/2007. A company's strategy, taking into account the mainstreams and trends in the sphere of QMS/EMS and HSMS, has been proposed on the basis of the analysis of the present state of B-projekting, spol.s.r.o. Zlín, with utilization of the latest knowledge, trends, experiences, klient requirements and corporate practise. The strategy solves, above all, the questions connected with the work safety and health protection at work implementation and certification systém according to OHSAS 18001:1999, hereafter the information safety management systém and a conception of the project preparation and implemantation integreated systém.
Description
Citation
KOSTKOVÁ, A. Návrh strategie jakosti u společnosti B-projekting,spol.s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
Ing. Jindřich Dušek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (člen) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-01-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO