Tepelný průtokoměr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá ověřením vlastností termo anemometrického snímače P1K0/50. První část tvoří teoretický popis termo anemometrických principů, jejich vyhodnocování, parazitní vlivy působící na snímače a přehled nejdůležitějších vlastností snímače. Druhá část práce se potom zabývá návrhem a realizací měřící trasy pro proměření těchto vlastností. Výsledkem práce je ověření vlastností snímače P1K0/50, vytvoření jeho matematického modelu a stanovení možné využitelnosti snímače v laboratorní výuce.
This bachelor thesis deals with verification of properties of termo anemometric sensor P1K0 / 50. The first part consists of a theoretical description of termo anemometric principles, their evaluation, parasitic influences on the sensors and an overview of the most important features of the sensor. The second part of the thesis deals with the design and implementation of the measuring track for measuring these properties. The result of this work is to verify the properties of the P1K0 / 50 sensor, to create its mathematical model and to determine the possible applicability of the sensor in laboratory teaching.
Description
Citation
BENEŠ, J. Tepelný průtokoměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek (předseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (člen) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. Reagoval na dotazy komise i na připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO