B + B BARCELONA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Návrh zachovává a zvýrazňuje nastavený urbanismus bloku, respektive celého města. Urbanistický koncept logicky vede k zachování a rekonstrukciněkterých hal. Identitou celého gymnázia je nový výrazný objem kmenových učeben nad stávající diagonálou.
Design is supporting the urbanism of the block and the whole city. So the koncept of urbanism point out the idea of reconstruction some the old halls. The new building of the clasrooms represent the identity of the whole secondary school and point out the diagonal.
Description
Citation
MARKEVIČ, J. B + B BARCELONA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Marek Štěpán (předseda) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. Pavel Jura (člen) Ing. arch. Gustav Křivinka (člen) doc. Ing. arch. Karel Havliš (člen)
Date of acceptance
2010-05-31
Defence
Student předsavil svůj projekt, odpověděl na otázky vedoucího práce a oponenta. Komise práci navrhla na cenu děkana.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO