Realizace počítačové audiometrie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá realizací počítačové audiometrie pro subjektivní vyšetření sluchu. V práci je popsána implementace audiometru v prostředí C++ Borland Builder. Navržený audiometr se skládá ze standardního počítače s operačním systémem Windows, zvukové karty a sluchátek. Práce také obsahuje rozbor problematiky poruch sluchu a jejích vyšetření, které byly použity při implementaci audiometru.
This project describes the implementation of computer audiometry for subjective hearing tests. The paper describes the implementation of the audiometer in C + + Borland Builder. Designed audiometer consists of a standard PC with operating system Windows, a sound card and headphones. The work also includes analysis of the problems of hearing loss and its examinations, that were used in the implementation of audiometry.
Description
Citation
SOLNICKÝ, J. Realizace počítačové audiometrie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínské a ekologické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (předseda) doc. RNDr. Ing. Jiří Šimurda, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Dvořák, CSc. (člen) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Číp, Ph.D. (člen) MUDr. František Horálek (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. Do diskuze se zapojil Ing. Jiřík, doc. Chmelař a MUDr. Horálek.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO