Teplovodní otopné soustavy.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této práce je shrnout základní prvky teplovodních otopných soustav a jejich rozdělení podle geometrických, materiálových a funkčních parametrů. Dále jsou uvedeny konkrétní možnosti řešení teplovodních otopných soustav, jejich zhodnocení z hlediska vhodnosti použití a hospodárnosti provozu a v neposlední řadě také pohodlí přinášející svému uživateli.
This essay summarises essential components of hot water heating systems and theirs division as consistent with geometric, material and functional options. Further here are mentioned particular possibilities of hot warer heating systems, theirs estimation in the case of pertinence operating and last but not least also comfort for one´s user.
Description
Citation
PRÁT, M. Teplovodní otopné soustavy. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (člen) Ing. Bohumil Sekanina, CSc., CSc. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-17
Defence
Doc. Kratochvíl: Mohl byste vysvětlit, co to je hvězdicová otopná soustava a jak vlastně vypadá z pohledu trubkového rozvodu (přípojky/hlavní větve)? Dr. Katolický: Jak vypadá provedení tohoto rozvodu z pohledu zajištění možnosti opravy v případě poškození trubek? Co je hnací silou u přirozeného oběhu? Doc. Janotková: Jakou maximální teplotou jsou definovány teplovodní soustavy?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO