Program pro výpočet výkonové bilance optického spoje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je prostudovat metodiku návrhu optického kabelového a bezkabelového spoje a naprogramovat aplikaci, která zjistí jejich energetickou bilanci. Energetická bilance je nejdůležitější částí návrhu optického kabelového či bezkabelového spoje, jelikož nám říká, jestli bude možné spoj vůbec realizovat, popřípadě kolik bude nutno použít optických opakovačů a zesilovačů. Bakalářská práce má celkem tři části. První část se zabývá metodikou návrhu optického kabelového (útlumové a disperzní omezení) a popisem jednotlivých prvků, které je nutné použít (např. vysílací laserová dioda, optické vlákno). Druhá část popisuje metodiku návrhu optického bezkabelového spoje a atmosférické přenosové prostředí (útlum šířením, útlum atmosférou a útlum vyvolaný turbulencemi v atmosféře). A konečně třetí část už je samotná realizace programu pro výpočet výkonové bilance optického spoje v kompilátoru C++ Builder 6, vývojový diagram, použité rovnice a obrázky (jak program vypadá, jak se ovládá a jak může vypadat jeho výstup).
Goal of this work is to study methodic of designing optical fiber and wireless link and to program an application which will be able to calculate power budget of specified link. Power budget of the link is the most important part of designing an optical fiber or wireless link because it tells us if it’s even possible to realize such connection or how many optical repeaters and amplifiers are needed. The bachelor thesis has three parts. The first part describes designing of optical fiber link (limitation by attenuation and dispersion) and various components that are needed (laser diode, optical fiber etc.). The second part describes designing of optical wireless link and atmospheric transfer environment (attenuation by beam spreading, attenuation by atmosphere and by turbulences in atmosphere). And finally the third part which is realization of the program for the optical link power budget calculation in compiler C++ Builder 6, flowchart, used equations and pictures (how does the application look like, how is it controlled and how the output may look like).
Description
Citation
KOVÁČ, M. Program pro výpočet výkonové bilance optického spoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (předseda) prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (člen) Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D. (člen) Ing. Václav Michálek, CSc. (člen) doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-16
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO