Návrh technologie výroby formy na odlévání dílu v malosériové výrobě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem práce je teoreticky popsat základní metody Rapid Prototyping a pomocí jedné z nich vytvořit master model. Master model bude využit pro tvorbu silikonové formy, do níž bude odlita malá série voskových modelů pomocí vakuového licího systému. Ty se dále využijí ke zhotovení keramické formy, do které bude odlita z dostupných materiálů finální součást. Po zpracování bude posouzena vhodnost navržených technologií pro výrobu dané součásti.
The aim of thesis is to describe the basic methods called Rapid Prototyping in theory and using one of them to create master model. Master model will be used to create silicone mould where a limited series of wax models will be by means of vacuum casting chamber. They will also be used to make ceramic form in which the final pad will be cast from freely accessible materials. After processing it the suitability of the proposed technologies for the production of the part in question will be assessed.
Description
Citation
PIVODA, M. Návrh technologie výroby formy na odlévání dílu v malosériové výrobě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Kvasnička, CSc. (člen) doc. Ing. Emil Svoboda, CSc. (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen)
Date of acceptance
2010-06-21
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta i dalších členů komise. Vysvětlete princip jednotlivých metod RP. Popište použité odlévané materiály. Co vyjadřuje odchylka rozměrů v totmto případě? Uvažoval jste z hlediska Vašeho technicko-ekonomického zhodnocení v jakém případě by bylo vhodné součást obrábět z plného materiálu a nebo odlévat? Proč je nutné materiály typu Inconel odlévat ve vakuu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO