Potenciál solárního sušení čistírenských kalů v ČR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou současných způsobů nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Cílem této práce je popsat procesy a zařízení v čistírně odpadních vod, především zařízení na zpracování kalu a vytvořit investiční propočet přidání solární sušárny kalu do kalové koncovky čistírny odpadních vod.
This Bachelor Thesis deals with a question of the current methods of treatment of sewage sludge. The aim of this Thesis is to describe processes and equipment in the wastewater treatment plant, particularly facilities for processing sludge and create investment calculation adding solar drying of sludge in the sludge ending of wastewater treatment plants.
Description
Citation
PRÁŠEK, D. Potenciál solárního sušení čistírenských kalů v ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) Ing. Dušan Vincour, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Radek Dvořák, Ph.D. (člen) Ing. Vít Kermes, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO