Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků společnosti OKAY s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků společnosti OKAY elektrospotřebiče. Veškerý průzkum a výsledné dotazování proběhly ve městě Brně, ve dvou vybraných prodejnách společnosti. Práce spojuje teoretické poznatky z oblasti průzkumů spokojenosti s praktickou částí osobního dotazování klientů a z těchto šetření vyvozuje patřičné závěry a doporučení. Na základě výsledků bylo definováno několik oblastí, kam by se měly upnout síly pracovníků společnosti OKAY, aby byli jejich klienti nadmíru spokojeni.
This thesis deals with problematics of customer satisfaction in company OKAY electronics. The whole research and final asking were done in Brno, in two selected shops of the company. The work connects theoretical knowledge, from the field of satisfaction research, with the practical part made by asking customers personally. From those surveys the final conclusions and recommendations are made. Based on the conclusions from questionnaire result, some areas were defined, which should be improved by workers of company OKAY.
Description
Citation
CHRÁPAVÁ, L. Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků společnosti OKAY s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) RNDr. Petr Střelec (místopředseda) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO