Metody rekonstrukce fylogenetických superstromů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Fylogenetika v posledních desetiletích zaznamenala velký rozvoj. Vývojem počítačů a přístrojů pro sekvenování biopolymerů bylo získáno ohromné množství fylogenetických dat z různých zdrojů a odlišných typů. Snahou vědců je zrekonstruovat z těchto dat kompletní strom života. Fylogenetické superstromy tuto možnost teoreticky představují, jelikož na rozdíl od fylogenetických stromů umožňují kombinaci všech doposud získaných informací. Tato práce představuje metodu konstrukce superstromů metodou průměrného konsensu.
The phylogenetic reconstruction has noted great development in recent decades. The development of computers and device for sequencing biopolymers have been an enormous amount od phylogenetic data from different sources and different types. The scientists are trying to reconstruct a comlet tree of life from these data. The phylogenetic supertree are theoretically this option because a supertree alow a combination of all information gathered so far – in contras to the phylogenetic trees. This thesis present the method of reconstruction supertrees using average konsensus method.
Description
Citation
JIRÁSKOVÁ, K. Metody rekonstrukce fylogenetických superstromů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínské inženýrství a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (místopředseda) prof. Pharm.Dr. Petr Babula, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc. (člen) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-07
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Baštinec položil otázku: proč zbylé dvě metody nedávají podle vás dobré výsledky? Doc. Babula položil otázku: proč se používá na fylogenetickou analýzu mitochondriální DNA? Studentka obhájila diplomovou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO