Podnikatelský záměr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Témou diplomovej práce je vytvorenie realizovateľného podnikateľského zámeru pre zriadenie internetového obchodu s vlasovým tovarom. Konkrétne sa jedná o vlasy používané na predlžovanie. Podnik bude založený formou spoločnosti s ručením obmedzeným. Teoretická časť sa zaoberá zakladaním spoločnosti a tvorbou podnikateľského plánu.
Topic of this thesis is to create a practicable business plan for foundation e-shop with hair. Specifically, the hair used for extensions. Company will be founded as limited liability company. The theoretical part deals with setting up company and creating business plan.
Description
Citation
KARLUBÍKOVÁ, M. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. Lenka Černohorská, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO