Problematika bezdrátových sítí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato práce se zabívá problematikou bezdrátových sítí se zaměřením na výstavbu bezdrátové sítí. Navrhuje výstavbu přístupového bodu (hledání místa, ekonomickou část a technickou část). Následně navrhuje řešení klientských stanic (typ zařízení, způsob instalace, finanční a technickou část). A v poslední řadě se zaměřuje na servisní činnost ve smyslu údržby a renovace jak přístupového bodu, tak klientské části.
This document generally concerns of wireless networks. This job suggest building-up access point (surching for the place, economic part and technical part). Consequently suggest solutions clients stations (type of facilities, way of installations, financial and technical parts). Lastly it focus on servis in sence of repairs and renovation both access point and clients part.
Description
Citation
BRADÁČ, D. Problematika bezdrátových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (člen) Ing. Jan Nečas (člen)
Date of acceptance
2009-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO